W dniu 24 września 2017 r. odbyła się patriotyczna uroczystość ku pamięci bohaterom
z 1.Pułku Piechoty Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego .
   Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą polową w hołdzie poległym,
którą celebrował proboszcz parafii Stary Korczyn ks. dziekan Marek Małczęć.


źródło: www.nowykorczyn.pl

Po nabożeństwie u stóp monumentu złożono wieńce i kwiaty.
Historię pomnika i jego odbudowy przypomniał Andrzej Bienias,
historyk i regionalista z Kazimierzy Wielkiej.
Z kolei Tadeusz Łuszczyński, pedagog i historyk, przywołał pamięć o Józefie Cabaju,
człowieku – legendzie ze Starego Korczyna, dzięki staraniom którego pomnik został odbudowany. 

W przemówieniach okolicznościowych zaproszeni goście podkreślali,
jak ważny jest patriotyzm i pamięć o poległych przed laty bohaterach,
która powinna łączyć Polaków; bez rozdrapywania ran przeszłości. 

Kolejnym punktem niedzielnych uroczystości był montaż słowno muzyczny przygotowany
przez młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie.

Na zakończenie wójt Paweł Zagaja serdecznie podziękował gościom
oraz mieszkańcom gminy Nowy Korczyn za udział w patriotycznej manifestacji.


źródło:www.nowykorczyn.pl

 W uroczystości brał udział poczet sztandarowy z naszej szkoły w składzie:
Gabriela Stankiewicz, Karolina Juszczyk i Jakub Borek .