Jak co roku, zgodnie z tradycją, dnia 3 maja 2018 roku na muszli koncertowej

                     w Nowym Korczynie odbyły się eliminacje rejonowe do XLII Buskich Spotkań  z Folklorem.  

Otwarcia  przeglądu dokonał Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Wianeczek”

z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.

Mali artyści rozgrzali publiczność, która z ogromnym zainteresowaniem oglądała dalszą część występu.

  

Na scenie zaprezentowały się zatem kapele ludowe, instrumentaliści, soliści, regionalne zespoły taneczne oraz zespoły śpiewacze.

      Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.