„Szachy są miarą intelektu”.

Johann Wolfgang Goethe

 

Dnia 14.05.2018 r. w naszej szkole  odbył się Gminny Turniej  Szachowy,

który był zwieńczeniem projektu Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej 

realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

i pod patronatem Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W ramach projektu nasza  szkoła otrzymała  zestawy do gry w szachy. 

Edukacja szachowa  ma na celu wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych uczniów,

przede wszystkim w zakresie logiki i wyobraźni przestrzennej.

Zajęcia szachowe dają uczniom możliwość nie tylko zabawy z wykorzystywaniem różnego rodzaju gier,

ale pozwalają  kształtować u dzieci takie cechy osobowości jak:  podejmowanie trudnych decyzji,

wiara we własne możliwości, właściwe zachowania w sytuacjach trudnych.

                IV Gminny Turniej Szachowy  cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.

Odbył się w dwóch etapach. Etap wstępny obejmował rozgrywki na terenie własnych szkół,

celem tych rozgrywek było wyłonienie  reprezentantów danej szkoły, którzy awansowali do II etapu.

Do pierwszego etapu zgłosiło się 27 uczestników.

W drugim gminnym etapie uczestniczyło 16 uczniów z dwóch szkół terenu naszej gminy.

Szkołę Podstawową  z Nowego Korczyna reprezentowali uczniowie:

w kategorii klas IV- VI

Igor Pawlik, Bartłomiej Smoliński, Karol Świech Igor Kaczmarczyk, Wiktor Wężowicz, Tadeusz Ćwiek,

Dawid Juszczyk, Bartłomiej Piotrowski.

w kategorii klas I- III

 Iga Koźbiał, Oliwia Misiewicz, Mateusz Zapiórkowski, Dawid Biskupek, Michał Pawluczuk.  

Szkołę Podstawową z Brzostkowa reprezentowali uczniowie:

w kategorii klas IV- VI

Krzysztof Wiracki

w kategorii klas I- III
Agata Wiracka

Wyrównana  rywalizacja  w systemie  ” każdy z każdym ” wyłoniła zwycięzców:

w kategorii klas IV- VI

I  miejsce

Krzysztof Wiracki

II miejsce

Dawid Juszczyk

III miejsce

Bartłomiej Piotrowski i Tadeusz Ćwiek

 

w kategorii klas I- III

I miejsce

Michał Pawluczuk

II miejsce

Mateusz Zapiórkowski

III miejsce

Dawid Biskupek

Każdy z zawodników, niezależnie od osiągniętego miejsca w końcowej klasyfikacji otrzymał dyplom,

nagrodę książkową  oraz zestaw upominków przygotowanych

przez pan Wójta Pawła Zagaję oraz panią Bogumiłę Zawadę.

 

           Gratulujemy zwycięzcom, 

dziękujemy  wszystkim uczestnikom i opiekunom.

Zapraszamy do udziału za rok.