W dniu 3 września 2018 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie

rozpoczęli kolejny rok szkolny.

 Inaugurację roku szkolnego poprzedziła msza św. w kościele p.w. św. Stanisława.

Następnie uczniowie wraz z opiekunami udali się do szkoły, gdzie o godz. 9.30

na sali gimnastycznej rozpoczął się uroczysty apel.

 Uroczystość rozpoczął p. Paweł Kulik, który wydał polecenie wprowadzenia sztandaru szkoły.

Zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy.

 Głos zabrała dyrektor szkoły p. Barbara Karnawalska, która powitała wszystkich serdecznie.

 Pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom optymizmu

oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

 Rodzicom, aby dzieci spełniły pokładane w nich nadzieje

zaś ich osiągnięcia były powodem do dumy i radości.

Nauczycielom – cierpliwości i konsekwencji w wychowaniu młodego pokolenia,

jak najmniej stresów i rozczarowań, dużo sił w pokonywaniu trudności.

Słowa podziękowania za troskę o poprawę bazy szkoły,

dotychczasową współpracę zostały skierowane do organu prowadzącego.

 Następnie uczniowie udali się do swoich klas z wychowawcami .