Dnia 3 września 2018 roku w Piasku Wielkim odbyły się obchody upamiętniające 

                      85 rocznicę Pacyfikacji Chłopów z 3 września 1933 roku.

Rocznicowe spotkania  w tym miejscu przenoszą nas w odległe już lata,

kiedy chłopi manifestowali  z udziałem przywódcy ruchu ludowego Wincentego Witosa.

     Uroczystość rozpoczęła się mszą św., którą odprawił proboszcz Sławomir Dalczyński

w kościele parafialnym św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

     Następnie delegacje z pocztami sztandarowymi udały się pod Pomnik Ofiar Strajku Chłopskiego.

Przedstawiciele samorządu gminy Nowy Korczyn i Polskiego Stronnictwa Ludowego,

a także młodzież szkolna i mieszkańcy,   złożyli kwiaty

przy pamiątkowym obelisku „Ku pamięci walk o chłopskie prawa”.

      W dalszej części uroczystości pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn,

 powitał przybyłych gości i przypomniał zarys wydarzeń z września 1933 roku.

    Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie

zaprezentowali montaż słowno- muzyczny o tematyce patriotycznej przygotowany

przez panie Danutę Kostkę, Bogusławę Woźniak oraz  pana Radosława Kornasia.

  

Rodzicom bardzo dziękujemy za przywiezienie dzieci

na uroczystość do Piasku Wielkiego.