We wrześniu dzieci z grup 5-letnich udały się na pobliskie skrzyżowanie,

aby w praktyczny sposób nauczyć się bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

      

       

Uważnie obserwowały drogę, rozpoznawały znaki,

poznały prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię.

     

Wycieczka zakończyła tematykę bezpieczeństwa na drodze i edukacji komunikacyjnej.