W dniu 30 października 2018r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji:

„Zapal Znicz Pamięci”, której celem jest między innymi  zainteresowanie

dzieci i młodzieży historią regionalną, propagowanie szacunku do miejsc pamięci,

ale przede wszystkim  upamiętnienie tych wszystkich bohaterów,

dla których troska o odzyskanie niepodległości  była wartością  najważniejszą.

W tym roku, z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, 

należało zatem uczcić pamięć  żołnierzy, którzy nie zawahali się

w okresie Wielkiej Wojny podjąć walki o wolność Ojczyzny.

Uczniowie z klasy Va: Natalia Nowak, Julia Marek i Alan Zawada

pod opieką p. Barbary Bonar,  w tym właśnie dniu pojechali do wsi Czarkowy,

by  zapalić symboliczny znicz przy pomniku 

„Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego o niepodległość Polski”

 i tym samym   złożyli hołd Legionistom, którzy  tutaj, na  korczyńskiej  ziemi,  przeszli chrzest bojowy.

  

Dziękujemy naszym uczniom za piękną postawę patriotyczną,

jak również p. Annie Nowak  za zawiezienie dzieci i zrobienie zdjęć.