Jedną z najpiękniejszych uroczystości odbywających się w naszej szkole

jest przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.

Ten szczególny dzień przypadł 25 października 2018 roku.

Dwudziestu dziewięciu pierwszoklasistów poprzez pasowanie

zostało włączonych do społeczności szkolnej.

Uczniowie klasy piątej, prowadzący uroczystość, powitali przybyłych

gości tj. pana Pawła Zagaję Wójta Gminy Nowy Korczyn,

panią Krystynę Szafraniec Przewodniczącą Komisji Oświaty,

panią Bogumiłę Zawadę Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury,

panią Ligię Płonkę Przewodniczącą Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej,

księdza Pawła Majewskiego, panią Katarzynę Stefańską Przewodniczącą Rady Rodziców,

panią Dyrektor Barbarę Karnawalską, panią Wicedyrektor Małgorzatę Stefańską,

rodziców, nauczycieli oraz dzieci z klas zerowych, drugich i trzecich z wychowawczyniami.

  

  

 

Ciepłe, pełne życzliwości słowa do uczniów klas pierwszych skierowała

pani Dyrektor Barbara Karnawalska.

Po powitaniu pierwszaki wspaniale zaprezentowały się podczas swojego występu artystycznego.

  

   

  

  

W piosenkach i w wierszach pięknie zaprezentowały swoją wiedzę o ojczyźnie

oraz środowisku naturalnym. Popisywały się również zdobytymi już umiejętnościami szkolnymi.

  

  

  

  

Starsi uczniowie sprawdzili wiedzę patriotyczną młodszych koleżanek i kolegów,

wykorzystując wiersz W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”.

Przewodniczący szkoły Olaf Piotrowski powiadomił wszystkich,

że brać uczniowska jest gotowa przyjąć pierwszaków do grona uczniów.

Następnie został wprowadzony sztandar szkoły i odśpiewany hymn państwowy.

Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, iż godnie będą nosić imię ucznia

i sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków.

  

Pani dyrektor, na prośbę rodziców, czarodziejskim ołówkiem

dokonała pasowania każdego pierwszaka na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.

  

Na dowód tego aktu wychowawczynie klas pierwszych pani Bogusława Woźniak i pani Urszula Strzelecka

wręczyły swoim wychowankom pamiątkowe dyplomy.

Po pasowaniu głos zabrała pani dyrektor Barbara Karnawalska,

która gratulowała uczniom, podziękowała wychowawcom i życzyła,

aby wszystkie dzieci były dumą i radością dla rodziców i nauczycieli.

Wójt Gminy pan Paweł Zagaja życzył uczniom samych piątek i szóstek,

dużo radości, przyjaźni, rodzicom zadowolenia z dzieci,

a nauczycielom satysfakcji, której źródłem będą sukcesy uczniów.

  

Po zakończeniu uroczystości były gratulacje, życzenia, upominki, pamiątkowe zdjęcia

oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Przed małymi uczniami wiele przygód, zabawy a przede wszystkim wysiłku

w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich zainteresowań.

  

  

 

  

  

  

  

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie, pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Uczniom życzymy samych sukcesów i radości!