W dniu 9 listopada 2018 r. społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie świętowała

„Dzień Niepodległej” .

   

 Zgromadzeni na sali gimnastycznej, ubrani galowo uczniowie,

nauczyciele oraz pracownicy szkoły o godz. 11:11 wspólnie zaśpiewali,

 z dumą i radością, 4- zwrotkowy hymn narodowy .

   

W ten sposób włączyliśmy się do akcji „Rekordu dla Niepodległej”

ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej

oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej .