Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty Listopada
Tym, co zmarli za Ojczyznę
Hołd dziś cała Polska składa…

                              Ludwik Wiszniewski

 

            11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.

To najważniejsze polskie Święto Narodowe.

W tym roku przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.

            7 listopada 2018r. w naszym Punkcie Przedszkolnym z okazji zbliżającego się święta

odbyła się uroczysta lekcja patriotyzmu połączona z pasowaniem na przedszkolaka

i starszaka. Głównym celem spotkania było kształtowanie, od najmłodszych lat,

miłości i przywiązania do ojczystego kraju.  

  

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pan Piotr Strach, zastępca wójta Gminy Nowy Korczyn,

Pani Barbara Karnawalska, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie,

Pani Małgorzata Stefańska, zastępca dyrektora szkoły oraz rodzice naszych przedszkolaków.

   

Dla dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola,

jak również dla ich rodziców, było to ważne i pierwsze tak uroczyste spotkanie.

Na początku wszyscy odśpiewali hymn państwowy, następnie wysłuchali

krótkiego montażu słowno-muzycznego przygotowanego

przez dzieci i nauczycielki: Martę Gajek i Agnieszkę Kowalską.

      

  

   

 

Po części artystycznej Pani dyrektor dokonała pasowania.

Dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom, świadczący o przynależności do społeczności przedszkolnej.

  

  

 

Pani dyrektor Barbara Karnawalska która skierowała ciepłe słowa do naszych przedszkolaków.

Pan wójt Piotr Strach pogratulował wspaniałego występu

oraz nagrodził wszystkie dzieci słodkim upominkiem.

  

  

Kolejnym punktem spotkania były warsztaty plastyczno-techniczne,

podczas których dzieci wraz z rodzicami wykonywały kokardę narodową.

  

Wspólnie spędzony czas sprawił uczestnikom wiele radości.

                                                                                                                                                        Agnieszka Kowalska, Marta Gajek