„Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym.
Broniąc go, bronimy samej istoty naszej kultury.”
                                                                                   
J. Iwaszkiewicz

   Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie
włączyli się w świętowanie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego,
który obchodzony jest 21 lutego.


    Święto to, ustanowione przez UNESCO, ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom,
jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie.
W świetle tej idei rozpoczęły się w naszej szkole obchody Międzynarodowego Dnia języka  Ojczystego.

Zabawy i konkursy językowe zostały poprzedzone krótkim rysem historycznym.
Uczennice klasy czwartej przedstawiły sylwetkę wybitnego pisarza
zwanego „ojcem polskiej literatury” Mikołaja Reja.

Jest on autorem słów:
” A niechaj narody wżdy postronni znają,
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”

Następnie uczniowie klas I-III przystąpili do zespołowej rywalizacji w rozwiązywaniu rebusów, krzyżówek ortograficznych i zagadek gramatycznych.

Komisja w składzie: p. Barbara Czyż, p. Katarzyna Masłowska i p. Małgorzata Łuczka
wyłoniła  zwycięzców . Zostali nimi:

Gabriela Żmija, Karolina Dryja, Patryk Piróg, Filip Durnaś, Jakub Kuzon, Michał Pawluczuk,
Bartosz Wilk, Oliwia Kucharska, Jakub Kopeć.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom językowej zabawy,
a zwycięzcom gratulujemy.