Szkoła nasza  wzięła udziału w  ósmej  edycji projektu
„Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018″
skierowanej do uczniów szkół z województwa świętokrzyskiego.

Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów Internetu są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo w sieci oraz odpowiedzialne korzystanie
z mediów społecznych znalazło się wśród głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019.  Organizatorami  projektu byli : Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
i Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

  Projekcie zaplanowane zostały następujące działania:

  • konferencja inauguracyjna,
  • spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji,
  • lekcje poświęcone tematyce projektu,
  • konkurs dla uczniów w dwóch kategoriach:

Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych.
 przygotowywali indywidualnie jedną pracę plastyczną na temat :
„Razem dla lepszego Internetu”.

Kategoria II – uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych.
 przygotowywali indywidualnie w formie elektronicznej plakat będący ilustracją hasła
„Razem dla lepszego Internetu”.

W ramach projektu w listopadzie w naszej szkole odbyło się   spotkanie z funkcjonariuszem policji, którego celem było propagowanie bezpiecznych zachowań i tworzenie wartościowych treści
w Internecie, a także zwrócenie uwagę na ważne aspekty prawne związane z nim,
z ochroną danych osobowych włącznie.

W grudniu uczniowie kl. III  wykonali prace plastyczne w ramach konkursu, a uczniowie kl. IV plakaty.
Przeprowadzone zostały lekcje  informatyki  nt. „Bezpiecznie w sieci”.
 W lutym na lekcjach informatyki uczniowie pod kierunkiem nauczycieli  tworzyli dekalog bezpiecznego korzystania z Internetu.
  
P. M. Łuczka i p. J. Ciepliński nauczyciele informatyki oraz p. B. Czyż  przeprowadzili w czasie zajęć świetlicowych pogadanki nt. bezpieczeństwa w sieci dla uczniów klas I-III.

Podsumowaniem całokształtu działań był apel dla  społeczności szkolnej.
W dniu  28 lutego  na sali  gimnastycznej  obejrzeliśmy  przedstawienie, przygotowane przez klasę IV . Gra aktorska robiła wrażenie. Treści, jakie przekazali bohaterowie z pewnością trafiły do każdego.

Aktorzy przypomnieli zasady bezpiecznego serfowania w sieci oraz wymienili główne zagrożenia, jakie czekają na każdego w Internecie.
Przedstawienie było bardzo ciekawe i  z pewnością każdego zainteresowało.