W  tym roku szkolnym Związek Strzelecki zorganizował
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Wrzosy 2018”
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Przedsięwzięcie to zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, jak również otrzymało okolicznościowy  znak graficzny Prezydenta RP
„Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918- 2018”.

Istotą konkursu było zainteresowanie młodzieży naszą historią
oraz  pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodu polskiego,
a zadaniem m.in. zebranie informacji na temat miejsc,
wydarzeń, osób związanych z historią własnego regionu.

Tego trudu zebrania i opracowania  zgromadzonego przez siebie materiału
podjęli się uczniowie naszej szkoły:
Emilia Jasiak i Krzysztof Naporowski,


którzy pod kierunkiem p. Barbary Bonar opisali losy żołnierzy AK podstępnie aresztowanych przez  Niemców w czasie II wojny światowej. Praca siódmoklasistów spodobała się Komisji Konkursowej i tym samym uczniowie  zostali laureatami etapu centralnego.

Gratulujemy im tego wyróżnienia i mamy nadzieję,
że nadal będą  rozwijać swoje zainteresowania historyczne.