Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

Ideą Konkursu jest:
– poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o geografii Polski i świata;
– aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć;
– rozwijanie wśród młodzieży pasji do zwiedzania, podróżowania i odkrywania różnorodnych miejsc
i zakątków Polski i świata.

W kategorii ADEPT (szkoły podstawowe) udział wzięło 11 uczniów z klas 7-8 naszej szkoły.
Najwyższy, bardzo dobry wynik uzyskała Oliwia Durnaś z klasy 8b. 

W kategorii JUNIOR (gimnazjum) udział wzięło 4 uczennice z klas trzecich.
Najwyższy, bardzo dobry wynik uzyskała Kinga Puchała z klasy 3b.


Gratuluję i życzę dalszych sukcesów w poznawaniu świata!
Opiekun B. Witkoś