W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas czwartych uczestniczyli w programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”.
Przygotowany dla uczniów blok obejmował pięć spotkań prowadzonych przez pedagoga szkolnego
p. Agnieszkę Zapiórkowską i wychowawcę kl. IVa p. Małgorzatę Łuczkę.

Podczas cyklu zajęć dzieci:
· dyskutowały na temat zjawiska palenia papierosów,
· wymieniały doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
· przeprowadzały wywiady z osobami niepalącymi,
– liczyły koszty palenia papierosów,
· pracowały w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
· tworzyły komiks z bohaterami programu.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w realizacji programu. Atrakcyjne prace domowe, praca w grupach, nauka zachowań asertywnych i dobra zabawa sprzyjały nauce.
Istotne dla nich okazały się informacje dotyczące kosztów palenia oraz składu dymu papierosowego.

Mamy nadzieję, że przekazana wiedza na temat zachowań prozdrowotnych z obszaru profilaktyki palenia tytoniu wpłynie na podejmowanie przez uczniów właściwych decyzji.
Program realizowany był we współpracy z Powiatową Stacją
Sanitarno – Epidemiologiczną w Busku – Zdroju.