” Rok szkolny się zaczyna,

Znów dni popłyną pracowite

Nad książką szkolną ,

nad zeszytem …

Życzę Wam wszystkim na początek

Szkolnego roku – samych piątek „

                            Jan Brzechwa

 

                                                                           Witaj szkoło!  Żegnajcie wakacje!

   2 września 2019r.  odbyła się w naszej szkole  inauguracja roku szkol. 2019/ 2020,
 poprzedzona mszą św. w kościele pw. św. Stanisława    w Nowym Korczynie

Uroczystość   w szkole rozpoczęła się od wprowadzenia  sztandaru i odśpiewania hymnu narodowego .

Następnie zabrała głos p. dyrektor Barbara Karnawalska , która powitała wszystkich uczniów ,
rodziców, grono pedagogiczne.

Przedstawiła  organizację roku szkolnego 2019/ 2020 oraz  życzyła  wielu sukcesów
 w nowym roku szkolnym, nauki w atmosferze przyjaźni  i wzajemnego szacunku,  
rodzicom – dumy ze swoich dzieci, nauczycielom zaś – wytrwałości  w niesieniu przysłowiowego „kaganka oświaty” .

Po części  oficjalnej  uczniowie udali się ze swoimi wychowawcami do sal lekcyjnych .