W niedzielę 1 września 2019 roku w Piasku Wielkim  odbyły się obchody upamiętniające

86 rocznicę Pacyfikacji Chłopów z 3 września 1933 roku.

   Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym mszą św.,

którą odprawił proboszcz Sławomir Dalczyński. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli przed Pomnik Ofiar Strajku Chłopskiego, gdzie przedstawiciele samorządu miasta i gminy Nowy Korczyn i Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także młodzież szkolna i mieszkańcy,
 złożyli kwiaty przy pamiątkowym obelisku „Ku pamięci walk o chłopskie prawa”.

   Następnie uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Korczynie   przedstawili krótki program artystyczny, w którym znalazły się wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej.
Całą uroczystość uświetnił Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Wianeczek”. 

   Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, nauczycielom,  

a przede wszystkim dzieciom za pomoc i zaangażowanie

w to przedsięwzięcie.