Dnia 11 września 2019r.   po raz kolejny odbyło  się w naszej szkole    Narodowe  Czytanie.
 Tym razem zaproszeni goście czytali nowelę Elizy Orzeszkowej pod tytułem „Dobra pani”.
Byli to  Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn- pan Paweł Zagaja,
ks. Paweł Majewski,
przewodnicząca Rady Miejskiej– p. Kazimiera Gołdyn,
przewodnicząca Rady Rodziców– p. Katarzyna Stefańska,
radna– p. Krystyna Szafraniec,
przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej– p. Ligia Płonka,
inicjatorka Narodowego Czytania w naszej gminie – p. Bogumiła Zawada,
dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury– p. Mariola Lotko,
dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Nowym Korczynie– p. Barbara Karnawalska,
nauczycielka – p. Barbara Bonar
oraz  uczniowie:
Emilia Jasiak, Dawid Juszczyk i Emilia Kornaś.

Uroczystość rozpoczęli uczniowie klasy piątej: Natalia Nowak i Bartek Piotrowski, którzy  przybliżyli zebranym życie i twórczość Elizy Orzeszkowej, natomiast dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury-  p. M. Lotko zacytowała fragment listu prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym m.in.  
Pan Prezydent uzasadnił wybór tegorocznych lektur.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała pani dyrektor-
Barbara Karnawalska, która podziękowała wszystkim  za udział
w Narodowym Czytaniu i dodała, że jest to bardzo ważna i  pożyteczna akcja,
bo zachęca Polaków
do  czytania  oraz popularyzuje utwory,
które zaliczane są do kanonu naszej literatury.