W dniu 13 września 2019 roku uczniowie z klasy I z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Nowym Korczynie wraz z wychowawczynią Anną Górak oraz opiekunami p. Barbarą Czyż
i p. Aleksandrą Jagielską pojechali na wycieczkę XII edycji  przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego
„Kochane Pierwszaki”
zorganizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
przy współudziale Wojewody Świętokrzyskiego, Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach,
Naczelnika Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej   w Kielcach. 

W uroczystości uczestniczyli uczniowie klas I ze szkół podstawowych
z regionu świętokrzyskiego.  Spotkanie  miało na celu zapoznanie uczniów,
  którzy rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej
z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.

W czasie wspólnej zabawy dzieci pogłębiały wiedzę na temat zagrożeń , a policjanci, strażacy i żołnierze praktycznie uczyli jak bezpiecznie zachować się w ruchu drogowym,
zaprezentowali też specjalistyczny sprzęt .
Dzieci  z dużym  zainteresowaniem oglądały wozy pożarnicze, policyjne i wojskowe.

Biskup pomocniczy Diecezji Kieleckiej Marian Florczyk towarzyszył dzieciom w zabawach i modlitwie. Udzielił błogosławieństwa i poświęcił plecaki. Uczniowie otrzymali również odblaski , naklejki  i plakat ,,Kodeks Bezpiecznego Pierwszaka.”

Dzieci były pod ogromnym wrażeniem. Wróciły zadowolone do domu.Wyjazd naszym pierwszakom na tę wspaniałą wycieczkę umożliwiła
pani dyrektor Barbara Karnawalska.

                                                                                               Serdecznie dziękujemy.