Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to bezpłatna akcja edukacyjna. 

Odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października.

IX edycja akcji (ŚDTM 2019) odbędzie się 4 października 2019r.

Celem akcji jest propagowanie zabawnej formy nauczania-uczenia się matematyki.
Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.
Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Przed egzaminami uczniowie przypomną sobie tabliczkę mnożenia w formie zabaw: „Matematyczny marmur”, „Hasło dnia” oraz gry „Królowa skakanki”. „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana będzie w niecodzienny sposób –
podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia.
Egzaminatorami będą młodsi uczniowie, zaopatrzeni w losy o różnym stopniu trudności i przepytujący starszych kolegów. Każda osoba, która odpowie poprawnie (ustnie lub pisemnie) na 5 pytań z losu, otrzyma tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz imienną legitymację.
Posiadana legitymacja będzie motywacją dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej
i osiągania lepszych wyników w szkole.