Szanowni Państwo !
Drodzy Uczniowie!
 
        Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2019r.  ( poniedziałek)  jest dniem wolnym
od zajęć dydaktycznych (art. 74 KN ).

Świetlica szkolna sprawuje opiekę  nad uczniami , których rodzice zadeklarują  wychowawcom
taką potrzebę .
 
 
 
                                                                                                                                          Dyrektor
                                                                                                                                                     Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
                                                                                                    w Nowym Korczynie
                                                                                                                                                     Barbara Karnawalska