Szanowni Państwo
Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy  administracji i obsługi!
 
     Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  pragnę złożyć wszystkim nauczycielom,
pracownikom administracji i obsługi

 najserdeczniejsze życzenia , wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu .
Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia  przynosi jak najlepsze owoce
oraz daje satysfakcję z  realizowanej misji , jaką niewątpliwie jest troska o wychowanie  
i wykształcenie dzieci i młodzieży .
Życzę wytrwałości , niegasnącego zapału, uznania i szacunku wychowanków oraz ich rodziców.
Niech entuzjazm i optymizm zwyciężą z trudami dnia codziennego.

 
          
                                                                      Dyrektor
                                                                      Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Korczynie
                                                                      Barbara Karnawalska