Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają szkoły, przedszkola, placówki oświatowe a także szkoły polonijne do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania czterech zwrotek hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godzinie 11:11.
Jest to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej” , w której uczestniczyło ponad
5 mln uczniów i nauczycieli z blisko 24 tys.placówek w kraju i zagranicą, śpiewając wspólnie
9 listopada o godz. 11:11 hymn narodowy. Placówki, które chcą włączyć się w akcję „Szkoła do hymnu”, powinny w piątek, 8 listopada ( ostatni dzień roboczy przed Świętem Niepodległości) o symbolicznej godz. 11:11 zorganizować wspólne śpiewanie 4 – zwrotkowego hymnu narodowego.

Wszystkie szkoły , przedszkola i placówki oświatowe, które zgłoszą swój udział w akcji,
otrzymają pamiątkowy dyplom.