W dniu 24 października 2019 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym
w Nowym Korczynie odbyła się uroczystość
,,Pasowania na ucznia klasy pierwszej”.

Pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.

Dzieci śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Wykazały się również wiedzą o Ojczyźnie
oraz znajomością zasad dobrego zachowania.

         Doniosłym punktem było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.
W niezwykle podniosłej atmosferze, w obecności przybyłych gości :
p.Ligii Płonki – Przewodniczącej Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej,
p.Marioli Lotko – Dyrektor Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury,
p.Katarzyny Stefańskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców
oraz p. Dyrektor Barbary Karnawalskiej, p.Wicedyrektor Małgorzaty Stefańskiej,
wzruszonych rodziców, dziadków, nauczycieli i młodszych kolegów- pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków oraz dbać o środowisko przyrodnicze.
         Po złożeniu ślubowania p. Dyrektor Barbara Karnawalska dokonała pasowania na ucznia,
a wychowawczyni p. Anna Górak wręczyła pierwszakom pamiątkowe dyplomy.

         Następnie p. Dyrektor skierowała ciepłe słowa do uczniów.
Podziękowała wychowawczyni  za przygotowanie uroczystości.

Gratulowała uczniom i życzyła wielu sukcesów szkolnych, pogody i uśmiechu, jak najwyższych ocen
oraz wytrwałości w pokonywaniu wszelkich trudności.
Rodzicom i nauczycielom , aby wszystkie dzieci były dumą i radością.
         Niespodziankę pierwszoklasistom sprawili rodzice , którzy przygotowali dla swoich pociech upominki oraz słodki poczęstunek.

Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiła ,,chwila dla fotoreporterów”.
Uczniowie wspólnie z wychowawczynią , dyrekcją, rodzicami i zaproszonymi gośćmi
wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie.

         Pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i samych radosnych chwil podczas pobytu w szkole.
         Nad przygotowaniem uroczystości czuwała p. Anna Górak.
Uczniowie klasy V-Oliwia Stankiewicz i Igor Nowak, uczeń klasy VIII-Olaf Piotrowski 
prowadzili część artystyczną.

Za nagłośnienie był odpowiedzialny p. Artur Grzesiak.