Rada Małego Samorządu Uczniowskiego wybrana!!!

Dnia 25 października 2019r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Korczynie
odbyły się wybory MSU.                               

Kandydowali uczniowie z klas I -IV:

Robert Róg, Gabriela Żmija, Oliwia Kucharska, Błażej Kaszuba, Wojciech Jasiak, Bartosz Naporowski, Dominik Kornaś, Bartłomiej Kaczmarczyk, Iga Koźbiał, Oliwia Darłak, Izabela Juszczyk.

Dziękujemy im za wybitnie przeprowadzoną kampanię wyborczą poprzez przygotowanie bogatych merytorycznie folderów wyborczych.

Spośród kandydatów poprzez głosowanie tajne, równe i powszechne wyłoniono nowy skład
Rady Uczniowskiej na rok 2019/2020.

                                                            Przewodnicząca:   

                                                   Izabela Juszczyk  kl. IV    (32 głosy)

                                                       Zastępcy Przewodniczącej:

                                                  Iga Koźbiał kl. II a ( 15 głosów)

                                                  Bartłomiej Kaczmarczyk kl. III b (11 głosów)

                                                  Wojciech Jasiak kl. II a ( 11 głosów)

                                                  Błażej Kaszuba kl. I ( 11 głosów)

Wybory przeprowadzone zostały przez komisję skrutacyjną w składzie:

Natasza Biskupek, Amelia Górna, Anna Parlak, Igor Nowak, Oliwia Stankiewicz z klasy V b.
Nad porządkiem i poprawnością czuwała Opiekun MSU   p. J. Grzesiak.

 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz małej społeczności szkolnej.