Pracownie informatyczne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Korczynie 
zostały wzbogacone o 18 nowych komputerów.

Uczniowie mogą korzystać od 1 września 2019r. z nowoczesnego wyposażenia.
Sprzęt pozyskano dzięki umowie zawartej między Gminą Nowy Korczyn
a Województwem Świętokrzyskim na realizację projektu
„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”.

Wartość zakupionego sprzętu to  55.984,86 zł.