Od września 2019r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie korzystają z monitorów interaktywnych , które zamontowano w trzech salach lekcyjnych. Przeprowadzane lekcje, dzięki nowatorskiej technologii informatycznej,
są bardziej atrakcyjne dla uczniów,
przez co szybciej się uczą i przyswajają
omawiany na zajęciach materiał .

   Monitory  interaktywne zostały zakupione w ramach udziału w rządowym programie „Aktywna tablica”. Wartość sprzętu to 17.500 zł , wkład własny wyniósł 3.500 zł .