Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z 2019 r.
został utworzony z dniem 1 września 2019 r. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowym Korczynie ,
w skład którego wchodzą:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie, Publiczne Przedszkole w Nowym Korczynie .
Siedzibą zespołu jest budynek położony w Nowym Korczynie , ul. Partyzantów 13 .
W budynku przy ul. Buskiej 7 w Nowym Korczynie –

( na parterze) usytuowane są : oddział dla dzieci 3 – letnich i oddział dla dzieci 4- letnich .