Dnia 3 grudnia 2019r. uczniowie klasy VIa oraz VIII wzięli udział w uroczystości poświęconej patronce Nowego Korczyna- św. Kindze. Razem z  wiernymi modlili się,
a potem przedstawili okolicznościowy program patriotyczny poświęcony Ojczyźnie.
Oprócz krótkiego rysu historycznego, recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne.

W uroczystości wzięli udział: Antonina Stefańska, Weronika Kaczmarczyk, Zuzanna Kaczmarczyk, Bartłomiej Piotrowski, Dawid Juszczyk, Natalia Nowak, Emilia Jasiak i Emilia Kornaś.

Mali artyści spisali się znakomicie, dlatego zostali nagrodzeni gromkimi brawami, natomiast ksiądz proboszcz, wzruszony wspaniałą recytacją i pięknym śpiewem, podziękował uczniom za zaangażowanie
i obdarował ich słodkim upominkiem.

Podziękowania należą się także rodzicom, którzy w tym dniu przywieźli dzieci do kościoła,
a potem odebrali je  po wspólnej modlitwie.

Bardzo Państwu dziękujemy!