12 stycznia 2020 roku cała Polska uczestniczyła w uroczystym
28 graniu „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.
Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję wielkiego pomagania. Podobnie jak w latach  ubiegłych wolontariusze Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Korczynie
wchodzili w skład sztabu buskiego.
W tym roku orkiestra zbierała pieniądze na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych
i leczniczych w dziecięcej  medycynie zabiegowej. Od samego rana nasi wolontariusze wraz
z ekipami z Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie i Szkoły Podstawowej w Brzostkowie kwestowali na terenie całej gminy. Zainteresowanie akcją było duże, nie brakowało ludzi o wielkich sercach, którzy chętnie wspierali szczytny cel, jaki przyświeca Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Kulminacją 28 finału WOŚP w Nowym Korczynie, była impreza zorganizowana przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury oraz Władze Samorządowe Miasta i Gminy w remizie OSP w Nowym Korczynie.
Rok 2020 przyniósł kolejny rekord.
Dzięki hojności  mieszkańców gminy udało nam się zebrać
13.804,05 zł i 14,66 euro a najskuteczniejszą wolontariuszką
okazała się Oliwia Misiewicz.

LISTA WOLONTARIUSZY – WOŚP 2020

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowym Korczynie:
Sagan Paulina, Sagan Agata, Piotrowska Julia, Jaroszek Kamila, Szymańska Izabela, Nowak Dominika, Przeniosło Amelia, Jasiak Emilia, Kaczmarczyk Igor, Koziara Oliwia, Kamil Gruchała, Zawada Alan, Gwóźdź Miłosz, Nowak Natalia, Koźbiał Iga, Misiewicz Oliwia

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie:
Curyło Julia, Potoczny Dawid, Tomal Karol

Szkoła Podstawowa w Brzostkowie:

Jasiak Agnieszka, Miarka Katarzyna, Świech Przemysław

Opiekunowie:
Artur Grzesiak, Paweł Kulik, Barbara Kanicka, Zofia Dybała – Nowak, Monika Kaszuba,
Małgorzata Jasiak, Bernadeta Gajda