22 stycznia 2020r. w grupie 4-latków odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Babci 
i Dziadka.
Nasze zaproszenie przyjął również Burmistrz Nowego Korczyna Pan Paweł Zagaja.

Przedszkolaki zaprezentowały zaproszonym gościom program artystyczny, w którym recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły poleczkę.
Na twarzach babć i dziadków widać było radość i wzruszenia.

Po występie Pan Burmistrz złożył seniorom serdeczne życzenia,
a przedszkolaki wręczyły przygotowane laurki.
Rodzice naszych pociech przygotowali poczęstunek.

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci  jak i dziadków!

                                                                            Agnieszka Kowalska