„ NA WIRUSA SPOSÓB MAMY, W DOMU SIEDZĄC TAK DZIAŁAMY”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY uczniów kl. I -IV do udziału w konkursie plastycznym, który będzie propagował odpowiednie pomysły na różne formy spędzania czasu wolnego z rodziną  w czasie panującej epidemii koronawirusa.

         Regulamin konkursu:

       WYKONANIE PLAKATU

  „ NA WIRUSA SPOSÓB MAMY, W DOMU SIEDZĄC TAK DZIAŁAMY”

           1.Cele konkursu:

  •       –    propagowanie odpowiedzialnego zachowania w czasie pandemii  koronawirusa
  • promowanie zdrowego stylu życia
  • propagowanie różnych form przyswajania wiedzy w czasie pandemii
  • pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci
  • alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego

2.Organizator:

– Mały Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym  Korczynie,
wychowawcy klas I – IV

3.Uczestnicy konkursu:
– uczniowie klas I-IV

4.Przebieg konkursu:
-konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I – IV
-zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu propagującego pomysłowe, a zarazem odpowiednie formy spędzania czasu w czasie epidemii koronawirusa
– plakat należy wykonać w formacie A 4 bądź A 3,  w dowolnej technice

– prace konkursowe należy przesłać do wychowawców klas, a wychowawcy po zebraniu prac
od wszystkich chętnych uczniów do opiekuna MSU

– do prac należy dodać osobno karteczkę z imieniem i nazwiskiem ucznia,
    nazwą klasy oraz adresem e mail, 

 – prace będą oceniane w dwóch kategoriach: kl. I – II  i  kl. III – IV

 

5.Termin nadsyłania prac – 11.05.2020r.

Prace oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:

           Małgorzata Stefańska, p. Bogusława Woźniak, p. Justyna Grzesiak.

Zwycięskie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.
Dyplomy dla zwycięzców zostaną wysłane drogą e mailową.