Szanowni Rodzice!

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Korczynie informuje, że w trybie paragr. 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. 2003r. Nr 6 , poz. 69 z późn. zm.) za zgodą organu prowadzącego , w okresie od 06.05. 2020r. do 24. 05. 2020r. ( z możliwością przedłużenia) zajęcia
w Publicznym Przedszkolu w Nowym Korczynie zostają zawieszone.

Zajęcia prowadzone zdalnie będą kontynuowane.

Z poważaniem
Barbara Karnawalska
Dyrektor ZSzP
w Nowym Korczynie