Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej
oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego.

Do pobrania:

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych

Wytyczne dotyczace przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych.

Plakat – O czym należy pamiętać podczas egzaminu!