Konsultacje dla uczniów kl. IV- VII

Od 1 czerwca 2020r.  uczniowie klas 4-7, będą mieli możliwość  
korzystania z konsultacji na terenie naszej szkoły.

Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb danego ucznia. Konsultacje będą dobrowolne
 i zostaną zorganizowane w warunkach reżimu sanitarnego   wg harmonogramu opracowanego
i systematycznie aktualizowanego. Transport na konsultację zapewniają rodzice.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się do wychowawców klas (do 29.05.2020 r., godz..14.00)  uczniów  zainteresowanych braniem udziału w konsultacjach.

Uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach po podpisaniu przez rodziców/prawnych opiekunów  deklaracji dotyczącej udziału ucznia klas IV-VIII w konsultacjach na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19, którą  prześle Państwu wychowawca danej klasy.

 Następnie deklarację proszę zeskanować lub sfotografować oraz przesłać na adres e-mailowy wychowawcy klasy.

Jeżeli rodzic nie ma takiej możliwości, może przesłać wniosek wypełniony i zapisany  w formacie dokumentu Word .

Dla ucznia:

Uczeń, który chce poprawić ocenę, czy uzyskać wyjaśnienie na temat niezrozumiałych treści, sprawdza na stronie szkoły, termin konsultacji danego nauczyciela .

Uczeń przychodzi do szkoły, w maseczce, na 5 minut przed planowanym rozpoczęciem konsultacji. Wchodząc do szkoły, każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk.

Wejście do szkoły od strony budynku gimnazjum.

Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają.  W czasie konsultacji korzysta
z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać .

 Po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły.

Uczeń, który będzie łamał zasady ,może korzystać z konsultacji tylko pod opieką rodzica.

Procedura konsultacji znajduje się na stronie szkolnej.

Barbara Karnawalska
Dyrektor ZSzP w Nowym Korczynie