Egzamin  ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16 – 18 czerwca 2020 r.
16.06.2020r r. (wtorekegzamin z języka polskiego
( czas trwania  120 minut ;  w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 180 minut)

17.06.2020 r. ( środa) egzamin z matematyki
( czas trwania 100 minut ; w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 150 minut)

                            18.06.2020 r. (czwartek)  – egzamin z języka obcego nowożytnego
(  czas trwania 90 minut ; w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 135 minut) .

Egzaminy rozpoczynają się  o godzinie 9.00.

  • Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.30.
  • Na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa ( z wyjątkiem sal egzaminacyjnych).
  • Każdy uczeń używa wyłącznie  własnych przyborów ( m.in. długopis z czarnym tuszem, linijka).

Wszelkie informacje odnośnie egzaminu ósmoklasisty są umieszczone  w Komunikacie –
Procedury egzaminu ósmoklasisty  na stronie naszej szkoły.

Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z załącznikiem  Procedury egzaminacyjne – egzamin ósmoklasisty  ( załącznik do w/w Komunikatu) .
Dodatkowe, szczegółowe informacje dot. egzaminu ósmoklasisty  są dostępne na stronie  CKE , OKE
w Łodzi ;   wytyczne  dotyczące bezpieczeństwa w związku z  epidemią  na stronie  MEN i GIS.

Prosimy , aby każdy uczeń przyniósł do szkoły zgodę rodziców na  zmierzenie temperatury.

 Z poważaniem
 Barbara Karnawalska
 Dyrektor ZSzP  w Nowym Korczynie