Szanowni Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

       Z powodu zagrożenia koronawirusem nie możemy zorganizować
w dotychczasowej formie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Świadectwa będą wręczone w dniu 26.06.2020 roku ( piątek) na sali gimnastycznej(  w budynku dawnego gimnazjum) ; wejście od strony boiska szkolnego.

Po odbiór świadectwa zapraszamy indywidualnie uczniów lub rodziców.

 Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących
na chorobę zakaźną. Do placówki nie może przyjść osoba, której domownik odbywa kwarantannę
lub pozostaje w izolacji oraz osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną  o zakażenie.

Dziecko należy odebrać niezwłocznie po odebraniu świadectwa.

Obowiązkowa jest maseczka lub przyłbica na twarzy, dezynfekcja rąk przed wejściem
oraz utrzymanie 1,5 metrowego odstępu pomiędzy osobami.

Ósmoklasiści muszą mieć rękawiczki jednorazowe i swoje długopisy
( poświadczają odbiór świadectw ukończenia szkoły ) .

 

Harmonogram rozdania świadectw szkolnych, dyplomów oraz nagród
w roku szkol. 2019/2020
Klasy I  –   VIII

  

1 .  8 .00    –  9.00      –  klasa VIII,    klasa VII

2 .  9.00     – 10.00     –  klasa VI a ,   klasa VI b

3 . 10.00    – 11.00     –  klasa  V a  ,  klasa  V b

4 . 11.00    – 12.00     –  klasa  IV

5 . 12.30    – 13.30     –  klasa  I a

6 . 13.30    – 14.30     –  klasa II a , klasa II b

7 . 14.30    – 15.30     –  klasa  III a,  klasa III b

 

Harmonogram rozdania dyplomów w grupach przedszkolnych ( 3,4,5,6- latki ) odbędzie się w dn. 26.06.2020 r. w Publicznym Przedszkolu przy ul. Buskiej 
zgodnie z poniższym harmonogramem .

 

1 . 9.00      – 10.00     –  3- latki

2 . 10.00    –  11.00     –  4-latki

3 . 11.00    –  12.00     –  5 –latki

4 . 12.00    –  13.00     –  6 – latki ( grupa A)

5 . 13.00    –  14.00     –  6 –latki  ( grupa B)

 

  Serdecznie zapraszamy !

 Barbara Karnawalska
  Dyrektor
ZSzP
w Nowym Korczynie