Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Korczynie informuje,
że odbiór zaświadczeń dotyczących wyników egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w dniu 31.07.2020 r.
( piątek ) w godz. od 12.00 do 12.30
w budynku szkoły ( dawne gimnazjum) na parterze.

Uczniowie proszeni są o zabranie ze sobą długopisów i rękawiczek .
Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk , zakładanie maseczki na twarz
oraz zachowanie dystansu społecznego.