W tym roku nie odbędzie się tradycyjne  spotkanie  wszystkich uczniów na sali gimnastycznej. Zaplanowane są spotkania wychowawców klas w wyznaczonych miejscach.

 

Godzina 8.00    – rozpoczęcie roku szkolnego w kl. I- VIII

klasy IV- VIII –  uczniowie spotykają się w salach lekcyjnych
z wychowawcami w budynku B ( dawn. budynek gimnazjum),wejście B

klasa  IV a                   –   sala nr 16    II piętro

klasa  IV b                   –   sala  nr  8     I piętro

klasa  V                       –    sala  nr 2     parter

klasa  VI a                   –   sala  nr 10    I piętro

klasa  VI b                   –   sala  nr 4      parter

klasa  VII a                  –   sala  nr  5     parter

klasa  VII b                  –   sala  nr  17   II piętro

klasa   VIII                   –   sala  nr 18    II piętro

klasy I – III –   uczniowie spotykają się w salach lekcyjnych
z wychowawcami w budynku A (budynek szkoły podstawowej) , wejście A

klasa I a                          – sala nr 5     parter

klasa I b                          – sala nr  18  I piętro

klasa II                            – sala nr  23  II piętro

klasa III a                       – sala nr  17  I piętro

klasa III b                       – sala nr 4     parter

Przy wejściu do budynku uczniów obowiązuje dezynfekcja rąk.

Rodzice , ze względu na obostrzenia sanitarne , nie wchodzą z dziećmi na teren szkoły.  W uzasadnionych przypadkach wchodzą pojedynczo, z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 , po uprzedniej dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku oraz założeniu maseczki .

W czasie spotkań z wychowawcami przewidziano:

– omówienie podstawowych wymogów sanitarnych i zasad zachowania się na terenie szkoły,

– przedstawienie planu lekcji,

– wizytę w szatni,

– zapoznanie z ciągami komunikacyjnymi .

Rozpoczęcie roku szkolnego jest świętem społeczności szkolnej, w tym dniu obowiązuje strój galowy.

 

Godzina  9.30 – rozpoczęcie roku szkolnego w  grupach 5- latków i  6- latków.

grupa – 5 latki  – spotkanie  na sali gimnastycznej  szkoły podstawowej  , wejście A,

grupa – 6 latki A     –    spotkanie na sali gimnastycznej  w budynku dawn.gimn.  wejście C , od strony boiska szkolnego,      

grupa – 6 latki B     –  spotkanie na stołówce szkolnej w  szkole podstawowej, wejście B.

Wychowawca danej grupy odczyta listę  dzieci przy wejściu głównym.
Rodzice 5-latków i 6-latków  przywożą dzieci we własnym zakresie.

Wychowawcy  przekażą informacje odnośnie pracy w poszczególnych grupach , m.in. godziny pracy , dowóz, wyprawka szkolna, wyżywienie, zasady bezpieczeństwa .

Dzieci obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku.
Rodziców obowiązuje dystans społeczny, min. 1,5 m , zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku.

 

Godzina 11.00 – 11.30 – rozpoczęcie roku szkolnego  w grupie 3- latków , budynek  przy ul. Buskiej

Godzina 12.00 – 12.30 rozpoczęcie roku szkolnego w grupie 4- latków, budynek przy ul. Buskiej

Dzieci obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku.
Rodziców obowiązuje dystans społeczny, min. 1,5m , zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku.