dniu 1 .09. 2020r.  ( wtorek)   dowóz uczniów będzie się odbywał z oznakowanych przystanków.
Dowóz:
Strożyska, Sępichów                                     – 7:00
Łęka, Podzamcze, Podraje                          – 7:30
Harmoniny, Rzegocin, Górnowola         – 7:00
Grotniki Małe                                                    – 7:30
Piasek Wielki, Badrzychowice, Ucisków  – 7:00

Odwóz:
Planowany jest od godziny 8:30

Dowóz uczniów  od dnia 2.09.2020 r.  do końca roku szkolnego:
Strożyska, Sępichów                                     – 6:50
Łęka, Podzamcze, Podraje                        – 7:20
Harmoniny, Rzegocin, Górnowola       –  6:50
Grotniki Małe                                                   – 7:20
Piasek Wielki, Badrzychowice, Ucisków  –  6:50

Odwóz:
Po piątej godzinie lekcyjnej                  –   12:30
Po siódmej godzinie lekcyjnej              –   14:15

W autobusie obowiązują wszystkich uczniów / dzieci  maseczki.