Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom , mając na uwadze dobro i  rozwój uczniów, nasza szkoła postanowiła  wdrożyć  dziennik elektroniczny Librus Synergia . Umożliwi on bieżące , bezpłatne monitorowanie frekwencji  i postępów w nauce dzieci , zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo
i poufność przekazywania danych .

    W roku  szkol. 2020/ 2021  obowiązuje wersja papierowa i elektroniczna .
Każdy rodzic / opiekun ma przydzielony  indywidualny login umożliwiający  logowanie się do strony
http://synergia.librus.pl
.Loginy i hasła przekażą Państwu  wychowawcy klas. W przypadku problemów
z logowaniem , proszę kontaktować się z wychowawcą klasy, który przekaże uwagi administratorowi .
W zakładce ,na stronie internetowej szkoły , załączony jest link do e- dziennika, w tym logowanie do systemu Synergia; krótki przewodnik , jak się zalogować. W najbliższym czasie zostaną   umieszczone zasady  funkcjonowania dziennika elektronicznego  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Korczynie. Proszę o zapoznanie się.
      Mamy nadzieję, że wprowadzenie e – dziennika przyczyni się do wzrostu  efektywności komunikacji 
w naszej szkole. Państwu zaś przyniesie wiele satysfakcji  oraz doraźnych korzyści  wynikających
m.in.  z szybkiego dostępu do informacji  o ocenach dzieci .
 

    
Życzymy samych dobrych wiadomości w dzienniku Synergia Librus  😊.

    Z poważaniem
 Barbara Karnawalska
 Dyrektor ZSzP w Nowym Korczynie