Nasza szkoła po raz kolejny współorganizowała Narodowe Czytanie razem z Miejsko- Gminnym  Ośrodkiem  Kultury w Nowym Korczynie.
Dnia 16 września 2020r.  zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele wspólnie czytali wybitne dzieło polskiego romantyzmu-  „Balladynę” Juliusza Słowackiego. W dziewiątej odsłonie akcji organizowanej pod honorowym patronatem Pary  Prezydenckiej  udział wzięli:

  • ks.Paweł Majewski,
  • dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Korczynie– Barbara Karnawalska,
  • dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury– Mariola Lotko,
  • przewodnicząca Rady Miejskiej– Kazimiera Gołdyn,
  • przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej– Ligia Płonka,
  • nauczycielki języka polskiego: Barbara Bonarp. Jolanta Kulik,
  • uczniowie: Julia Marek, Sandra Wolańska i Bartłomiej Piotrowski.

Uroczystość rozpoczęli uczniowie klasy piątej: Izabela Juszczyk i Jakub Dybała, którzy  przybliżyli zebranym życie i twórczość Juliusza Słowackiego, natomiast Alicja Krzyżańska  przedstawiła treść tegorocznej lektury. Następnie dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury-  p. M. Lotko przeczytała   fragment listu prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym m.in.  Pan Prezydent powiedział, że w tym trudnym dla nas czasie, kiedy  walczymy z pandemią,  wspólne czytanie tak wybitnego dzieła jeszcze silniej nas zjednoczy.

Na zakończenie uroczystości ponownie głos zabrała pani dyrektor- Barbara Karnawalska, która podziękowała wszystkim  za udział w tym niezwykłym wydarzeniu, jak również podkreśliła, że wspólne czytanie przyczynia się nie tylko do  popularyzacji czytelnictwa, ale  wzmacnia też nasze poczucie patriotyzmu i dumy narodowej.