W roku szkolnym 2020/2021 wszystkie etapy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
rozpoczynają się o godzinie 10:00.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów przedmiotowych znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce
https://kuratorium.kielce.pl/pl/szkoly-i-organyprowadzace/konkursy-przedmiotowe/

TERMINY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021