Szanowni Państwo
Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy administracji i obsługi !


 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
dziękuję Wszystkim Nauczycielom za trud włożony w nauczanie
i wychowywanie dzieci i młodzieży.
      Życzę radości z efektów podejmowanych przedsięwzięć, wytrwałości
  w dążeniu do wytyczonych celów,
satysfakcji z sukcesów oraz wiele zdrowia i osobistego szczęścia.
      Pracownikom administracji i obsługi dziękuję za zaangażowanie włożone w realizację zadań szkoły.
Niech codziennej pracy, w tym tak trudnym okresie, towarzyszy spełnienie zawodowe, uznanie rodziców, zaufanie uczniów oraz szacunek społeczności lokalnej. 


 Dyrektor
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Korczynie 
 Barbara Karnawalska