“Deszcz, jesienny deszcz
smutne pieśni gra,
mokną na nim karabiny,
hełmy kryje rdza ……”
 
 
 
Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznych

“Śpiewamy dla Ciebie – Polsko”
 
         Z wielką radością i dumą informujemy,  że  Elena Sadowska,

uczennica klasy I b
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Korczynie,


 zajęła I miejsce 

w kategorii klas 0-III w Wojewódzkim Konkursie  Pieśni Patriotycznych

“Śpiewamy dla Ciebie – Polsko”.

Konkurs został zorganizowany przez  przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Instytut Pamięci Narodowej  Delegatura w Kielcach przy współpracy z:
ŚCDN w Kielcach , Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia w Kielcach, PODiDN w Busku- Zdroju.
        Celem konkursu było poszerzanie wiedzy o losach kraju i jego historii upamiętnionej w pieśniach patriotycznych, rozwijanie świadomości historycznej dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej, kształtowanie wśród uczniów postaw szacunku dla ludzi, którzy walczyli
i ginęli za Polskę oraz wspieranie uzdolnionych artystycznie uczniów poprzez umożliwienie im prezentacji własnych umiejętności na forum pozaszkolnym , a także aktywizowanie środowiska szkolnego do udziału w przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym.

       Elena wykonała piosenkę ”  Deszcz jesienny , deszcz”.
Znalazła się wśród grupy  wyróżnionych uczniów, 
zajmując zaszczytne 
I miejsce.
 
                 Serdecznie gratulujemy naszej  koleżance odniesionego sukcesu.

                 Składamy gorące  podziękowanie  przede wszystkim  rodzicom

oraz wychowawczyni klasy za zaangażowanie w rozwijanie świadomości

historycznej 
młodego pokolenia.

Barbara Karnawalska

 Dyrektor ZSzP

    w Nowym Korczynie 
 

Dyplom