Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia
do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie.

Ważne!

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym
rozporządzenie podpisane