Zabawa z książką w ferie:

CZYTAM,     PRZEBIERAM SIĘ,     FOTOGRAFUJĘ

Konkurs fotograficzny
Autoportret z książką – przeczytaj i zrób zdjęcie”

 Biblioteka Szkolna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Korczynie
zaprasza wszystkich chętnych uczniów klas I-V do udziału w konkursie fotograficznym:
„Autoportret z książką – przeczytaj i zrób zdjęcie”

 

Regulamin konkursu:

Organizatorem konkursu jest:
Biblioteka Szkolna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Korczynie

Cele konkursu:

 • Zachęcanie  uczniów do czytania,
 • Rozbudzanie pasji czytelniczych,
 • Rozwijanie wyobraźni oraz ciekawości świata poprzez  czytanie oraz tworzenie stroju dla wybranej postaci literackiej,
 • Zachęcenie uczniów do spędzania wolnego czasu z książką  oraz kreatywnego podejścia do zagadnień związanych z fotografią.

Temat konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia – czytelnika  z książką. Może to być ostatnio przeczytana, bądź  ulubiona książka, baśń czy legenda. Czytelnik ma za zadanie przebrać się za postać literacką
z przedstawianej książki. Zdjęcie ma przedstawiać całą sylwetkę. Jeżeli uczeń nie posiada książki w domu, zamiast niej może umieścić na kartce z bloku imię i nazwisko autora oraz tytuł, a napisy kolorowo ozdobić.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla klas I-V.
 2. Jedna osoba może zgłosić 1 zdjęcie.
 3. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
 4. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym itp.
 5. Zdjęcia bez obróbki za pomocą filtrów.
 6. Uczeń zgłaszając pracę do konkursu robi to tylko i wyłącznie za zgodą swojego rodzica / opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz zdjęcia konkursowego swojego dziecka na stronie internetowej szkoły.

Zgłoszenie do konkursu:

 1. Zdjęcia  należy przesyłać do dnia 10 stycznia 2021 roku na adres e-mailowy: wilewska4@gmail.com lub magda8710@onet.pl
 2. W tytule e-maila należy napisać: Konkurs –„Autoportret z książką – przeczytaj i zrób zdjęcie”

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa.
 2. Kryteria oceny:
 • oryginalne ujęcie tematu
 • walory estetyczne zdjęcia
 • zgodność z tematyką konkursu.
 1. Informacja o wynikach konkursu  oraz najciekawsze zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy, oceny cząstkowe z języka polskiego, punkty dodatnie
  z zachowania oraz słodkie niespodzianki po powrocie do szkoły.

 

Organizatorzy:

Małgorzata Wilewska

Barbara Czyż

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!