Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku będziemy obchodzić 9 lutego,
zapraszamy wszystkich uczniów kl. IV- VIII  do udziału w następujących konkursach:

  • Konkurs na plakat cyfrowy zawierający hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu 2021″ i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.
  • Konkurs na napisanie wiersza związanego z propagowaniem bezpiecznych zachowań w sieci.
  • Konkurs na prezentację multimedialną związaną z bezpieczeństwem w Internecie.

Prace   wysyłajcie
do p. M. Łuczki i p. K. Masłowskiej  przez Outlook.

Termin  upływa  12. 02. 2021r.