Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 2021 –
#NaszaFlagaPL.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III i IV-VIII szkół podstawowych.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, której tematem jest: „230 rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja”. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw. Dowolna technika wykonania prac (np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne).

Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy.
Nagrody rozdane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych. W każdej kategorii:

I nagroda wynosi 2000 PLN,
II nagroda – 1000 PLN,
III nagroda – 500 PLN.

Nagrody pieniężne przydzielane są w formie stypendiów dla laureatów.

Prace konkursowe można przesyłać do 12 kwietnia 2021 r.

Zgłoszenia i pełne informacje o konkursie na stronie: https://naszaflaga.pl/

Konkurs został objęty honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.