Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaprasza dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym.

Jedna osoba może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.

Zgłoszenia na konkurs dokonuje nauczyciel, można na konkurs zgłosić pojedynczą pracę lub kilka prac z jednej placówki.

Temat pracy: Mój bezpieczny dom

Technika wykonania pracy: farby, kredki, ołówki, flamastry

Format pracy: A3

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace płaskie, zakaz nadsyłania prac przestrzennych. 

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i klauzulą informacyjną należy przesłać do Organizatora konkursu do dnia 9 kwietnia 2021 roku.


Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 maja 2021 roku. 

Pliki do pobrania ze strony organizatora konkursu: 
Karta zgłoszeniowa

Klauzula informacyjna

Regulamin konkursu plastycznego